Om Økologifonden

Hvad er Fonden for økologisk landbrug?

Fonden for økologisk landbrug er en af de 14 produktions- og promilleafgiftsfonde inden for dansk landbrug.  Fondens formål er at styrke udviklingsmuligheder og konkurrenceevne for økologisk landbrug.

 

Hvad kan Fonden for økologisk landbrugs midler bruges til?

Fonden kan inden for sit formål yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1.

 

Hvem kan få tilskud fra Fonden for økologisk landbrug?

Foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, private virksomheder, offentlige fonde samt andre juridiske enheder, kan modtage tilskud fra Fonden.

 

Hvordan fordeles Fondens midler?

På baggrund af ansøgninger afgør Fondens bestyrelse, hvilke projekter der skal støttes, og hvor stort et beløb de skal tildeles. Der afholdes som udgangspunkt en årlig ansøgningsrunde i august / september, hvor der kan søges om tilskud til gennemførelse af projektet i det kommende kalenderår. På baggrund af de indsendte ansøgninger afgør Fondens bestyrelse, hvilke projekter der skal støttes, og hvor stort et beløb de skal tildeles.

Det fremgår af Fondens budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud, tilskuddets størrelse, hvilke projekter der ydes tilskud til, samt en kort beskrivelse af projekterne. Fondens årlige budgetter og regnskaber, skal godkendes af ministeren.

Under fanebladet "Det har Fonden støttet" ligger der desuden bevillingsoversiger for de seneste år.

 

Hvor kommer Fondens midler fra?

Fødevareministeriet overføre årligt en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Fødevareministeren kan desuden give tilladelse til, at fonden modtager andre midler. (komme ind på midler til de særlige puljer.

I 2015 modtog Fonden for økologisk landbrug 10 mio. kr. i promillemidler og 5 mio. kr. fra særbevillinger.

 

Bestyrelsesmøder

Fastlagte bestyrelsesmøder

  • 16 november 2016
  • 23. januar 2017
  • 18. maj 2017
  • 25. september 2017
  • 9. november 2017

Kommende ansøgningsrunder for tilskud i 2017

Information om kommende ansøgningsrunder kan findes her.

Førstkommende ansøgningsrunde er til Fondens særpulje om køkkenomstilling, hvor der er ansøgningsfrist den 31. oktober 2016.

 

Kontaktperson

Chefkonsulent Hanne Elkjær
Telefon: 3339 4265

Fondens E-mail:
okologifonden@lf.dk