Særpuljer i 2024 / Afsluttet

Eksportfremme, National Afsætning, Viden & Kompetence, Køkkenomstilling og Plantebaserede fødevarer

Udover fondens ordinære pulje Landbrugsproduktion er der under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisker afsat yderligere midler til at understøtte og videreudvikle en fortsat markedsbaseret udvikling af økologien i Danmark. Midlerne er udmøntet i en række puljer med særligt fokus.

For bevillingsåret 2024 har fonden fem særpuljer.

1. Eksportfremme
2. National Afsætning
3. Viden & Kompetencer  "Tjek-puljen"
4. Køkkenomstilling
5. Plantebaserede Fødevarer

Information om de respektive puljers strategier mm kan tilgås nedenfor.