Ordinær pulje 2024 / Afsluttet

Landbrugsproduktion - den ordinære pulje - bevillingsåret 2024 / Afsluttet

Der er under Fonden for økologisk landbrug mulighed for at søge om tilskud i fondens ordinære pulje omtalt som "Landbrugsproduktion".  

Fondens bevillinger er et-årige og bevilges for et kalenderår. 

Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen. Hvis der er tale om en indsats, som skal kører over flere år, tager fonden stilling til den del af projektet, der gennemføres i kalenderåret for den pågældende ansøgningsrunde. Fonden kan ikke give tilsagn om tilskud til senere faser i projektet i de efterfølgende år. Tilskud hertil vil kræve en ny ansøgning om tilskud fra fonden forud for det pågældende kalenderår. 

Der skal afrapporteres for anvendelse af tilskuddet for hvert bevillingsår.